Privacy

HOME  |  Samenopdeheuvelrug  |  Privacy

Privacy

Hoe zit het met uw privacy?

De gemeente krijgt nieuwe taken en beschikt daar­door over meer cliëntgegevens op het gebied van zorg, ondersteuning en jeugdhulp. Dit brengt met zich mee dat we gegevens delen met zorgprofes­sionals. Dat is niet nieuw. De gemeente heeft al ervaring met het delen van persoonlijke gege­vens en houdt zich daarbij strikt aan de geldende privacywetgeving. Het gaat nu echter wel om meer cliënten, meer taken en samenwerking met meer zorgaanbieders. Daarom hebben we aanvullende maatregelen genomen om de privacy van inwoners te waarborgen:

  1. We hebben een nieuw privacyprotocol opgesteld samen met de gemeenten De Bilt, Bunnik, Wijk bij Duurstede en Zeist. Dit protocol geldt zowel voor de consulenten van de Servicepunten als voor alle partners waarmee we samenwerken en de (zorg)aanbieders in de vijf genoemde gemeenten.
  2. Voor de consulenten van de Servicepunten wordt het privacyprotocol vertaald in een werkinstructie zodat zij precies weten wie wanneer toegang heeft tot welke cliëntgegevens en wanneer wel­ke gegevens met wie mogen worden gedeeld.
  3. Het ICT-systeem wordt zo ingericht dat de veilig­heid van de opgeslagen gegevens van cliënten gewaarborgd is. Het uitgangspunt is dat het gezin altijd weet wie welke informatie krijgt en daar zelf ook toestemming voor geeft. Nog dit jaar worden de ICT-systemen voor werkzaamhe­den op het gebied van ondersteuning aan zorg en welzijn, werk en inkomen en zorg voor jeugd onderworpen aan een privacy-check.
Top
Feedback?