Jeugdhulp

HOME  |  Samenopdeheuvelrug  |  Jeugdhulp

Jeugdhulp

Om te zorgen dat kinderen veilig en gezond opgroeien, is soms extra hulp of ondersteuning nodig. Hulp die snel en goed geregeld moet worden. Daar zorgt en betaalt de gemeente voor. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet, waar deze hulp of ondersteuning onder valt.

Doorverwezen naar jeugdhulp?

U heeft uw hulpvraag of die van uw kind besproken met uw arts of specialist en bent doorverwezen voor zorg, hulpverlening of ondersteuning. Er komt dan veel op u af. Op deze pagina leest u hoe de jeugdzorg geregeld is en op welke manieren wij u hierin kunnen ondersteunen.

Sociaal dorpsteam

Elk dorp heeft een eigen dorpsteam. Bij hen kunt u ook terecht, bijvoorbeeld bij problemen rondom de opvoeding. De medewerkers van het dorpsteam komen bij u thuis om uw vragen te bespreken en u te informeren over de mogelijkheden. Misschien zijn er dingen die u zelf kunt doen, of mensen om u heen die hulp kunnen bieden. De medewerker zoekt samen met u naar de meest passende hulp of een geschikte zorgaanbieder. Uiteraard houdt u zelf de regie en wordt alles wat u bespreekt vertrouwelijk behandeld.

Een zorgaanbieder kiezen

Naast uw arts, kunnen de sociale dorpsteams u ook helpen bij het vinden en kiezen van een aanbieder van jeugdhulp. Op www.zorgleverancierszou.nl vindt u aanbieders van jeugdhulp die een contract hebben met de gemeente. Wilt u toch een andere aanbieder, of hulp bij het kiezen? Het sociaal dorpsteam en uw huisarts kunnen u verder helpen.

Niet eens met de doorverwijzing?

Bent u het niet eens met de beslissing van uw huisarts om u of uw kind wel of niet door te verwijzen? Bespreek dit dan met uw arts. Als u het nog niet eens wordt, dan kunt u hier bezwaar tegen maken. Daarvoor moet de gemeente een beschikking opstellen. Dat is een schriftelijk besluit waarin staat aangegeven welke zorg toegekend of afgewezen wordt, met uitleg van de arts. Tegen dit besluit kunt u vervolgens bezwaar indienen. Wilt u een beschikking ontvangen? Neem dan contact op met het sociaal dorpsteam of de gemeente.

Uw bezwaar moet binnen 6 weken na verzending van het besluit binnen zijn bij de gemeente. U kunt het schriftelijk naar ons sturen, of online indienen met DigiD. De bezwaarschriftencommissie van de gemeente neemt uw bezwaarschrift in behandeling – mits het op tijd is ingediend – en zal de gemeente adviseren welke beslissing genomen moet worden.

Privacy

De gemeente past natuurlijk goed op uw gegevens. De zorgaanbieder die de hulp of ondersteuning verleent heeft een contract met de gemeente, want de gemeente betaalt voor de hulp.  Maar de gemeente heeft geen inzage in het behandelplan en dus ook geen informatie over wat er aan de hand is. Een klein administratief team kan in een beveiligd systeem zien dat u of uw kind hulp krijgt. Zij hebben uiteraard een beroepsgeheim. Het kan voorkomen dat uw huisarts graag wil overleggen met het sociaal dorpsteam of de hulpverlener, om u en uw gezin de best passende hulp te bieden. Hiervoor vraagt hij of zij uw toestemming en het liefst bent u of uw kind zelf ook bij zo’n overleg aanwezig.

Cliëntondersteuning

Het is soms lastig om zelf goed duidelijk te maken wat uw beperkingen en behoeftes zijn. Daarom kunt u altijd iemand meenemen om aanwezig te zijn bij gesprekken en onderzoeken. Denk bijvoorbeeld aan een familielid, mantelzorger of goede vriend. Is er niemand die u hierbij kan helpen? Dan kunt u gebruik maken van onafhankelijke cliëntondersteuning. Die kan een luisterend oor bieden, of u helpen om vragen te formuleren en bij het voorbereiden van een aanvraag, melding of klacht. U kunt voor deze ondersteuning terecht bij de vrijwillige adviseurs van het Seniorenplatform Utrechtse Heuvelrug of bij MEE Utrecht, Gooi & Vecht.

Heeft u een klacht?

Natuurlijk willen de gemeente en aanbieders u zo goed mogelijk helpen. Toch kunnen er weleens dingen misgaan. Als u een klacht over jeugdhulp heeft, is het goed om te weten waar u terecht kunt. Er zijn drie plekken voor een klacht:

  1. De zorgaanbieder
  2. De onafhankelijke vertrouwenspersoon van de gemeente
  3. De vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg

Gaat uw klacht over een behandeling zelf?  Dan moet u bij de zorgaanbieder zijn. Elke instelling voor jeugdhulp heeft een klachtencommissie, waarin onafhankelijke mensen van buiten de instelling zitten. U kunt de instelling naar hun klachtenregeling vragen. Voor klachten over het gedrag of de houding van medewerkers van de gemeente of het sociaal dorpsteam neemt u contact op met de vertrouwenspersoon van de gemeente, José van den Berg.

Daarnaast kunt u naar een vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Die kan meegaan naar gesprekken en u helpen bij het indienen van een klacht en bezwaar maken bij de gemeente. Deze vertrouwenspersoon onderzoekt uw signalen en geeft u eventueel adviezen om vastgelopen gesprekken weer vlot te trekken. Ook zorgt hij of zij ervoor dat klachten op de juiste plek terechtkomen en behandeld worden.

We willen leren van uw ervaringen

Als gemeente zijn we verplicht om hulp en ondersteuning te bieden aan onze inwoners. Dat willen we graag goed doen. Wij vinden het belangrijk om te weten wat er goed of minder goed is gegaan, zodat wij ervan kunnen leren. Wat kan er volgens u verbeteren? Om dit te onderzoeken, hebben we een korte vragenlijst samengesteld. Wilt u ons helpen de ondersteuning en zorg te verbeteren? Laat dan uw mailadres achter, dan krijgt u op een later moment de vragenlijst toegestuurd. Hartelijk bedankt voor uw inzet en tijd.

Verwijsindex voor professionals

De Verwijsindex is een systeem waarin leerkrachten, hulpverleners en andere professionals de persoonsgegevens kunnen registeren van kinderen/jongeren (tot 23 jaar) waarover zij zich zorgen maken. De Verwijsindex zorgt ervoor dat de hulp en begeleiding voor het kind goed op elkaar worden afgestemd.

Meer informatie nodig?

We hopen enkele van uw vragen beantwoord te hebben. U vindt nog meer informatie over jeugdhulp op de pagina Onderwerpen van A-Z.

Top
Feedback?