Voorschoolse en vroegschoolse educatie (VVE)

HOME  |  Onderwerpen A-Z  |  Voorschoolse en vroegschoolse educatie (VVE)

Voorschoolse en vroegschoolse educatie (VVE)

U vindt hier informatie over: "Introductie"

Introductie

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is onderwijs voor peuters en kleuters met een taalachterstand. Hiermee kunnen kinderen op een speelse manier hun achterstand inhalen. Zo kunnen zij een goede start maken op de basisschool.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Voorschoolse educatie

Peuterspeelzalen en organisaties voor kinderopvang bieden voorschoolse educatie aan voor peuters van 2,5 en 3 jaar. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de voorschoolse educatie. Zij bepalen welke kinderen in aanmerking komen. Meestal loopt dit via het consultatiebureau.

Vroegschoolse educatie

Vroegschoolse educatie is voor kinderen uit groep 1 en 2 van de basisschool. De basisschool is verantwoordelijk voor de vroegschoolse educatie.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Via de rijksoverheid is ook meer informatie beschikbaar over het onderwerp VVE.

Top
Feedback?