Vanzelfsprekend meedoen met een beperking

HOME  |  Onderwerpen A-Z  |  Vanzelfsprekend meedoen met een beperking

Vanzelfsprekend meedoen met een beperking

U vindt hier informatie over: "Introductie"

Introductie

Wij vinden het belangrijk dat in onze dorpen iedere inwoner mee kan doen. Een beperking mag geen belemmering zijn. Dit heet 'inclusief beleid'. Wát we willen doen staat in de 'lokale inclusie-agenda'. We werken enthousiast samen met (ervaringsdeskundige) inwoners aan het wegnemen van de belemmeringen. Dat is officieel vastgelegd in de Lokale Inclusie Agenda (zie tabblad Documenten). Activiteiten staan in de kalender.

Nieuwsbrief Vanzelfsprekend Meedoen

Er is ook een nieuwsbrief over Vanzelfsprekend Meedoen met daarin tips, nieuws en oproepen. Deze nieuwsbrief komt een keer per kwartaal uit. Wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen? Meld u dan aan!

Inzet ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundigen zijn belangrijk! Ervaringen horen van mensen met een beperking, waar de belemmeringen zitten. Dit jaar richten wij een panel van ervaringsdeskundigen op. Zo blijven wij scherp op hoe we de toegankelijkheid en het vanzelfsprekend meedoen kunnen verbeteren.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Toegankelijkheid

  • Werken aan toegankelijkheid. Werken aan de verbetering van toegankelijkheid kan op verschillende manieren.Voor de toegankelijkheid van de openbare ruimte bekijken wij de buitenruimte samen met ervaringsdeskundigen. Ziet u ontoegankelijke situaties in de openbare ruimte (stoepen en straten)? Doe dan een melding bij openbare ruimte.
  • Digitale toegankelijkheid (toegankelijkheid van websites). Onze informatie moet toegankelijk zijn. Daarom zijn er op onze website aanpassingen gedaan. Zo kunnen ook inwoners met een beperking deze informatie kunnen gebruiken. Ervaart u problemen, neem dan contact op met Publiekscommunicatie.
  • Sociale toegankelijkheid is je welkom voelen. De omgeving houdt op een gelijkwaardige manier rekening met iemands beperking. Zo organiseren we een training 'Herkennen van en omgaan met niet zichtbare beperkingen' voor vrijwilligers. Heeft u weleens het gevoel dat u gediscrimineerd wordt vanwege uw beperking dan kunt u dat  melden bij Art.1 Midden Nederland.
Top
Feedback?