Mediation Heuvelrug Verbindt

HOME  |  Onderwerpen A-Z  |  Mediation Heuvelrug Verbindt

Mediation Heuvelrug Verbindt

U vindt hier informatie over: "Introductie"

Introductie

Heuvelrug Verbindt is een initiatief van professionele mediators en werkt samen met de gemeente. Zij bieden gratis mediation aan mensen die wonen en/of werken in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Heuvelrug Verbindt richt zich met name op die situaties, waarbij er sprake is van irritaties, onenigheid of (langdurige) conflicten tussen (buurt) bewoners en/of buurtgenoten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • Geluidsoverlast
 • Erfscheiding
 • Overhangende takken en begroeiing
 • Overlast door kinderen of huisdieren
 • Rommel en overlast, vuilnis rondom de woning
 • Parkeerproblemen of –overlast
 • Bejegening (pesten, roddelen, discriminatie)
U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

In veel situaties kan (buurt)bemiddeling helpen om de ontstane probleemsituaties op te lossen. Dit gebeurt door in gesprek te gaan met de mensen die bij het conflict zijn betrokken en naar een oplossing zoeken.

Buurtbemiddeling helpt daarbij. Opgeleide en vrijwillige buurtbemiddelaars/mediators begeleiden het proces tussen buren/betrokkenen, die weer met elkaar in gesprek willen en hun verstoorde relatie willen herstellen.

Bij ernstige problemen kan Buurtbemiddeling ook doorverwijzen naar daarvoor ingerichte meldpunten.

Belangrijke uitgangspunten.

 • Bemiddeling bij conflicten wordt begeleid door onpartijdige én onafhankelijke bemiddelaars/mediators.
 • Deelname aan buurtbemiddeling is vrijwillig maar niet vrijblijvend
 • Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de (gekozen)oplossing van hun conflict.
 • Het proces is informeel en er geldt vertrouwelijkheid voor alle betrokkenen   
 • Buurtbemiddeling is gratis voor inwoners van de gemeente Utrechtse Heuvelrug  
 • Eventuele doorverwijzing naar andere organisaties en instellingen, altijd in overleg
U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Wanneer een verzoek tot (buurt) bemiddeling binnenkomt (via het meldformulier) wordt er (telefonisch) contact opgenomen met de melder(s), waarna er vervolg afspraken worden gemaakt tussen én met betrokkenen. 

Top
Feedback?