Jeugdcultuurfonds

HOME  |  Onderwerpen A-Z  |  Jeugdcultuurfonds

Jeugdcultuurfonds

U vindt hier informatie over: "Introductie"

Introductie

Voor kinderen van 4 tot 18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen zijn van een toneelclub of geen muzieklessen kunnen volgen. Het Jeugdcultuurfonds vergoedt maximaal € 350,00 per kalenderjaar voor lessen, aanschaf materiaal, instrumenten en kostuums.

Ouders of aanbieders kunnen zelf geen aanvraag doen bij het Jeugdcultuurfonds. Dit loopt via een tussenpersoon, bijvoorbeeld iemand van het Dorpsteam van uw dorp, een leraar of uw huisarts kan voor u een aanvraag indienen. Het Jeugdcultuurfonds betaalt de bijdrage rechtstreeks aan de culturele instelling.

www.jeugdcultuurfonds.nl              

Top
Feedback?