Dorpsgerichte activiteiten, subsidie

HOME  |  Onderwerpen A-Z  |  Dorpsgerichte activiteiten, subsidie

Dorpsgerichte activiteiten, subsidie

U vindt hier informatie over: "Online aanvraag"

Online aanvraag

  

Deze aanvraag doet u met DigiD of eHerkenning (niveau 2+). Vraagt u namens uzelf aan dan gaat u automatisch verder naar DigiD. Vraagt u namens een organisatie aan dan gaat u automatisch verder naar eHerkenning.

Subsidie aanvragen

Subsidie vaststellen

U vindt hier informatie over: "Introductie"

Introductie

Heeft u een goed idee om de leefbaarheid in uw straat, wijk of dorp duurzaam te verbeteren? Alleen of samen met buurtgenoten? Dan kunt u een beroep doen op het dorpsbudget van de gemeente.

Wat is een dorpsgerichte activiteit?

Een activiteit of project is dorpsgericht als het aan onderstaande voorwaarden voldoet:

 • De activiteit vindt plaats in Driebergen-Rijsenburg, Doorn, Leersum, Amerongen, Overberg, Maarn en Maarsbergen.
 • De activiteit wordt vormgegeven door inwoners of lokale organisaties en draagt bij aan de samenhang in de dorpen, waardoor de leefbaarheid bevorderd wordt.

Onder het tabblad 'Hoe werkt het?' worden de voorwaarden uitgebreid toegelicht.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Wat moet een dorpsgerichte activiteit of project in zich hebben om in aanmerking te komen voor een subsidie?

De activiteiten of het project draagt bij aan:

 • de zelfredzaamheid van inwoners;
 • een gezonde leefstijl van inwoners;
 • de samenwerking tussen instellingen onderling en daarbuiten;
 • de versterking van de lokale, sociale structuur.

De activiteiten of het project heeft één of meerdere van onderstaande aspecten in zich:

 • het verbinden en ontmoeten van inwoners binnen of tussen de dorpen;
 • het stimuleren van vrijwillige inzet;
 • het stimuleren van het meedoen in de samenleving voor iedereen;
 • het stimuleren van een gezonde leefstijl;
 • het stimuleren van sportparticipatie.

Overige voorwaarden:

 • De subsidie bedraagt maximaal € 5.000,- per initiatief;
 • Er is sprake van eigen inzet in de vorm van geld, eigen middelen of inzet;
 • De activiteit moet binnen de gemeentegrenzen van de Utrechtse Heuvelrug plaatsvinden;
 • U ontvangt geen subsidie voor eten en/of drinken bij straat- en buurtfeesten.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Vindt u dat uw activiteit of project voldoet aan de voorwaarden dan kunt u met het formulier onder het tabblad 'Documenten' een aanvraag indienen.

Wanneer vraag ik aan?

Uw aanvraag moet uiterlijk 4 weken voor aanvang van de activiteiten bij ons binnen zijn.

Top
Feedback?