Bijzondere bijstand

HOME  |  Onderwerpen A-Z  |  Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand

U vindt hier informatie over: "Introductie"

Introductie

Let op

De gemeente heeft de uitvoering overgedragen aan de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD).

Voor wie

Inwoners met een laag inkomen en geen tot weinig vermogen, kunnen mogelijk in aanmerking komen voor de regelingen voor minima. Deze regelingen staan beschreven in de folder voor minimaregelingen. Deze folder staat onder het tabblad 'Documenten'.
 

Top
Feedback?