Werken met mantelzorgers

HOME  |  Mantelzorgers  |  Mantelzorg  |  Werken met mantelzorgers

Werken met mantelzorgers

Mantelzorgplatform

De sociaal makelaar organiseert drie keer per jaar een netwerkbijeenkomst voor 45 organisaties in onze gemeente. Gezamenlijk ondersteunen zij heel veel mantelzorgers in onze gemeente. Het doel van de bijeenkomst is bundeling van krachten en uitwisseling van ideeĆ«n over hoe de ondersteuning aan mantelzorgers kan worden verbeterd.

Meer informatie? Mail Bertine van den Bosch, bertine.vandenbosch@samenopdeheuvelrug.nl.

Week van de Mantelzorg

Jaarlijks coƶrdineren de Sociale Dorpsteams samen met de sociaal makelaars en de gemeente ter gelegenheid van de landelijke Dag van de Mantelzorg in november de Week van de Mantelzorg. Doel is om de mantelzorgers in het zonnetje te zetten. Ook veel (zorg)organisaties en ondernemers organiseren dan een activiteit of leveren op een andere wijze een bijdrage aan deze bijzondere week.

Nog vragen? Neem dan contact op met de sociaal makelaar in het dorp.

Mantelzorgblad VoorElkaar

In samenwerking met organisaties in de regio wordt vier keer per jaar het mantelzorgblad 'Voor Elkaar' uitgegeven. Deze nieuwsbrief geeft zowel regionale als lokale informatie. Het gaat over veranderingen in de zorg, ervaringsverhalen, activiteiten en cursussen voor mantelzorgers en al het nieuws op het gebied van mantelzorg. Organisaties kunnen hun activiteiten voor mantelzorgers laten opnemen in de agenda van de VoorElkaar.

Top
Feedback?